Parkowanie na pasie zieleni.

IMG_1153a..

Brak kultury czy zwykłe lenistwo?

Chcę przypomnieć o czym mówi artykuł 144.1kw

Kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy lub uszkadza roślinność albo depcze trawnik lub zieleniec lub też dopuszcza do niszczenia ich przez zwierzęta znajdujące się pod jego nadzorem,podlega karze grzywny do 1 000 złotych albo karze nagany.

W powyższej dokumentacji fotograficznej widzimy również, iż kierowca nie zastosował się do linii pojedynczej nie przekraczalnej.

Art §86 ust.3. „linia pojedyncza ciągła”: 100 zł.